TULOKSET LA 24.10.2015 

      1     2      
koira omistaja haku ajo HLÖ ALÖ haku ajo HLÖ ALÖ    
hund ägare min. min.     min. min.     tulos sij.
1 PELKKIKANKAAN REMU PENTTI KORHONEN 82 70     68 85     65,71 2
2 VIISTOPOLUN MANU ONNI KOSKINEN 240   1           1,00 14
3 ÄSSÄ A. KANERVA/J. PORVARI 20 50     55 47 2   42,29 8
4 ARPAN RIITU JOUNI LEPPÄNEN 7 83     9 16     47,13 6
5 MÄKIKALLION JERI JARI TAKANEN 137 103   5 103 0     40,79 9
6 MUURIVUOREN SILJA KEIJO RÄSÄNEN 240               3,00 12
7 TÄRPPÄSTIKUN FIINU N. JA J. TOLVANEN 12 68 1   196 109   1 68,38 1
8 KÄTYSMÄEN ELLA KARI BERG 240               3,00 12
9 KUSITARHAN MUISTO PAULI HALONEN 29 79     211 0     43,54 7
10 KUUSITARHAN RONI TANELI HALONEN 103 56     31 52     47,50 5
11 METSÄTUULI HELY TUOMO TUOMOLA 110 66     130 0     33,75 11
12 VILLIPURON TAHTI MAURI TUOMI 39 61     127 86   2 61,88 3
13 KORPINIEMEN IMPI RAUNO MANELIUS 18 42     10 26     37,58 10
14 INKA PAAVO ROMPPANEN 5 53     11 63     54,83 4

TULOKSET SU 25.10.2015  

koira omistaja haku ajo HLÖ ALÖ haku ajo HLÖ ALÖ    
hund ägare min. min. min. min.     tulos sij.
PELKKIKANKAAN REMU PENTTI KORHONEN 240 20     0 0     19,83 11
VIISTOPOLUN MANU ONNI KOSKINEN 69 64 5   45 78 1   56,67 5
ÄSSÄ A. KANERVA/J. PORVARI 14 91     80 80 1 1 62,88 4
ARPAN RIITU JOUNI LEPPÄNEN 116 85 2   34 72     63,04 3
MÄKIKALLION JERI JARI TAKANEN 46 95     186 120     83,21 1
MUURIVUOREN SILJA KEIJO RÄSÄNEN 89 103     151 0     45,79 8
TÄRPPÄSTIKUN FIINU N. JA J. TOLVANEN 14 72   2 49 45   4 47,13 7
KÄTYSMÄEN ELLA KARI BERG 240 0     0 0     3,00 12
KUUSITARHAN MUISTO PAULI HALONEN 35 82     205 0     44,92 9
KUUSITARHAN RONI TANELI HALONEN 121 84     25 81     65,38 2
METSÄTUULI HELY TUOMO TUOMOLA 240 0     0 0     3,00 12
VILLIPURON TAHTI MAURI TUOMI 12 65     145 41     47,17 6
KORPINIEMEN IMPI RAUNO MANELIUS 240 0     0 0     3,00 12
INKA PAAVO ROMPPANEN 116 34 1   124 0     22,42 10

Tulosseuranta La.24.10.2015

Koira Omistaja Haku min. Ajo min. Haku min. Ajo min. Tulos Huom. Sij.
1 Pelkkikankaan Remu P. Korhonen      82      70      68      85      65,71 2
2 Viistopolun Manu O. Koskinen      240      -      -      -      1 14
3 Ässä Porvari/Kanerva      20      50      56      47      42,29 8
4 Arpan Riitu J. Leppänen      7      79      9      16      47,13 6
5 Mäkikallion Jeri J. Takanen      137     103     103      -      40,79 9
6 Kuusitarhan Muisto P. Halonen      29      79      211      -      43,54 7
7 Kuusitarhan Roni T. Halonen      103      56      31      52      47,50 5
8 Metsätuuli Hely T. Tuomola      110      66      130      -      33,75 11
9  Villipuron Tahti M. Tuomi      39      61      127      86      61,88 3
10  Korpiniemen Impi R. Manelius      18      42      10      26      37,58 10
11  Inka P. Romppanen      5      53      11      63      54,83 4
12  Muurivuoren Silja K. Räsänen      240      -      -      - 3 12
13  Tärppästikun Fiinu N ja J Tolvanen      12      68     196   109 68,38 1
14  Kätysmäen Ella K. Berg      240      -      -      - 3 13

Tulosseuranta Su. 25.10.2015

Koira Omistaja Haku min. Ajo min. Haku min. Ajo min. Tulos Huom. Sij.
1 Pelkkikankaan Remu P. Korhonen  81+159      20      -      -    19,83 8
2 Viistopolun Manu O. Koskinen      69      64      45      78    56,67 10
3 Ässä Porvari/Kanerva      14      89      80      80    62,88 6
4 Arpan Riitu J. Leppänen      116      85      34      72    63,04 4
5 Mäkikallion Jeri J. Takanen      26      95      186   120    83,21 1
6 Kuusitarhan Muisto P. Halonen      35      82    205      -    44,92 7
7 Kuusitarhan Roni T. Halonen      121      84      25      81    65,38 3
8 Metsätuuli Hely T. Tuomola      240      -      -      -    3,00 13
9 Villipuron Tahti M. Tuomi      12      67      145      41    47,17 5
10 Korpiniemen Impi R. Manelius      240      -      -      -    3,00 12
11 Inka P. Romppanen      116      34      124      -    22,42 9
12 Muurivuoren Silja K. Räsänen      87    103     151      -    48,79 11
13 Tärppästikun Fiinu N ja J Tolvanen      14      74      49      45    47,13 2
14 Kätysmäen Ella K. Berg      240      -      -      -    3,00 14