Päijän-Ajot

19.1.2019 Sysmä, Särkilahden seurantalo, AJOK, järj.
Päijät-Hämeen ajokoirayhdistys ry, ylit. Rajavuori Jari, ilm. viim. 13.1. Pusa
Samuli, p. 040 5181057, samuli.pusa@gmail.com. 70,00€ FI13 5447 0620 0536 94. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 30 koiraa. PÄIJÄN-AJOT KV-koe.


Kokokauden koe

ajokoke (AJOK) 20.8.2018-28.2.2019 Lahti, järj. Päijät-Hämeen
ajokoirayhdistys ry, Osm. 15,00€ FI13
5447 0620 0536 94. Lisät. Vastaanottavat ylituomarit: Aila Lehmussaari 0400
601247, Hartola - Matti Lehmussaari 0400 643497, Hartola - Markku Kähönen 0400
354 163, Heinola - Jari Nora 040 562 5276, Sysmä - Auvo Rahkola 050 555 6839,
Lahti - Petri Tukia 050 544 2257, Nastola / Lahti.

Koko kauden beaglein
ajokokeet (BEAJ)
20.8.2018-28.2.2019 Lahti, järj. Salpausselän beagle ry,
ylit. Rahkola Auvo, ilm. viim. 31.12. Rahkola Auvo, p. 050 5556839,
auvo.rahkola@lskt.fi. Osm. 15,00€ FI51 5612 1120 5751 10. Lisät. Kokeeseen
ilmoittautuminen jollekin seuraavista ylituomareista viimeistään koepäivää
edeltävänä päivänä. Aila Lehmussaari 0400 601247 Hartola Matti Lehmussaari 0400
643497 Hartola, Jari Nora 040 5625276 Sysmä, Auvo Rahkola 050 5556839 Lahti,
Petri Tukia 050 5442257 Nastola.


Koko kauden
ketunajokokeeet (KEAJ)
1.9.2018-28.2.2019 Lahti, järj. Päijät-Hämeen
ajokoirayhdistys ry, ylit. Häyhänen Esko. Vastaanottava ylituomari Häyhänen
Esko, p. 0400 656 386, hayhanen.esko@gmail.com. Osm. 15,00€ FI13 5447 0620 0536
94.

AJOK 27.01.2018 Sysmä Järjestäjä SYSMÄN METSÄSTYSSEURA RY Ylituomari JARI NORA Ilmoittautuminen 21.1.2018 mennessä Osanottomaksu 30,00€ EIJA JÄRVINEN puh. 0400
674 337
eija.jarvinen1@luukku.com Max 10 koiraa.


AJOK 24.02.2018 Sysmä Järjestäjä SYSMÄN METSÄSTYSSEURA RY Ylituomari PETRI TUKIA Ilmoittautuminen 18.2.2018 mennessä Osanottomaksu 30,00€ EIJA JÄRV INEN puh.
0400 674 337 eija.jarvinen1@luukku.com suomenajokoirat ja beaglet. Max 10 koiraa.