Ajokuninkaat:


Kanuunan Lutu-Matti Jutila (1998)
Karetan Kalle-Perttula Simo (2004)
Toivolan Ritu-Hannu Rantanen (2005)
Pihkaniityn Ilari-Pekka Schroderus ja Petri Hynönen (2009)