SSKP:n AJOKOKEEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE


1. KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN

Piirinmestaruuskoe järjestetään ajokoesääntöjen kohdan 12
mukaisena ajokoetapahtumana. Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Etelänlohkon valintakoetta. Koe on samalla karsintakoe Etelänlohkon valintakokeeseen. Piirinmestaruuden voittaa korkeimman yhteispistemäärän saavuttanut koira. Tasatuloksen sattuessa parhaat yhteenlasketut ansiopisteet saavuttanut koira on piirinmestari. Jos tämän jälkeen ollaan tasapisteissä, paremman palkintosijaan oikeuttavan tuloksen saavuttanut koira on piirinmestari. Mikäli nämäkin ovat samansuuruiset, piirinmestaruus jaetaan. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia AJOK-kokeen sääntöjä.

2. OSALLISTUMISOIKEUS

Piirinmestaruuskokeeseen voivat osallistua koirat, jotka
ovat saavuttaneet ajokokeissa 1. palkinnon. Jos edellä mainittu tulos on saavutettu lumikelillä, niin koiralla on oltava myös palkintosijaan oikeuttava tulos saavutettuna sulalla kelillä järjestetyssä ajokokeessa. Kokeeseen osallistuakseen koiran tulee myös olla palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelun maininnalla hyvä (H), koiran täytettyä 15 kk.


Kokeisiin osallistuvan koiranomistajan on oltava SKL-FKK:n
tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiranomistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranomistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman koiranomistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin mestaruudesta, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

3. MUUT OHJEET

Kennelpiirin ajokoirajaosto nimeää kokeen ylituomarin ja
varamiehen. Kokeen ylituomarin ei tulisi olla SSKP:n alueelta.

Osanottajat varaavat tarvitsemansa palkintotuomarit sekä
vastaavat heidän kuljetuksestaan.


Näitä ohjeita
koskevat muutokset vahvistaa kennelpiirin hallitus, kuultuaan piirin ajokoirajaostoa.


Hyväksytty SSKP:n hallituksen kokouksessa 12.3.2019